باب سوم در فضيلت قناعت

باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت شلغم پخته به که نقره خام

همچنین در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت عربی

عربی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت همی…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت موسی علیه السلام

موسی علیه السلام ، درویشی را دید از برهنگی به…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت هر که نان از عمل خویش خورد منت حاتم طائى نبرد

حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همت تر در…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت نخورد شیر نیم خورده سگ

خشکسالی در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت مبر حاجت به نزد ترشروى

درویشی را ضرورتی پیش آمد . کسی گفت : فلان…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت جوانمردی

را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید . کسی گفت…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت نانم افزود آبرویم کاست

یکى از علما، عیالوار بود و از این رو خرج…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت بقالی

بقالی را درمی چند بر صوفیان گرده آمده بود در…

بیشتر بخوانید »
باب سوم در فضيلت قناعت

حکایت نه چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان که از ضعف ، جانت برآید

یکى از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار…

بیشتر بخوانید »