قرن هشتم هجری – 679 الی 776 شمسی

شعرا

زندکی نامه عبید زاکانی

عبید زاکانی قزوینی در اواخر قرن هفتم هجری دیده به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان

ملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان در اوایل قرن هشتم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجوی کرمانی

کمال الدین ابوالعطا محمود مرشدی کرمانی مشهور به نخلبند شعرای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه جمال الدین سلمان ساوجی

جمال الدین سلمان ساوجی از خانواده مرفه و اهل علم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ محمود شبستری

شیخ محمود شبستری از عارفان و شاعران برجسته اواخر قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن امیر خسرو دهلوی

ابوالحسن امیر خسرو دهلوی شاعر و عارف نامدار پارسی زبان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شاه نعمت الله ولی مشهور به ولی صوفی

سید نورالدین نعمه الله بن عبد الله کوه بنانب کرمانی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رکن‌ الدین اوحدی مراغه ای

رکن‌الدین اوحدی مراغه ای در دوم فروردین ماه ۶۵۴ – ۱۵…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سیف فرغانی

مولانا سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی ازشاعران استاد قرن هفتم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابن یمین فریومدی

امیر فخرالدین محمود بن امیر یمین‌الدّین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدی،…

بیشتر بخوانید »