قرن نهم هجری – 776 الی 873 شمسی

شعرا

زندگی نامه قاسم تبریزی

سید علی ملقب به معین الدین معروف به قاسم انواره…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه گلشنی آذربایجانی

شیخ ابراهیم فرزند محمد در سال ۸۰۶ – ۸۳۰ هجری…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه عبدالحی

خواجه عبدالحی از دارالمومنین استر آباد است دو روش خط…

بیشتر بخوانید »