قرن ششم هجری – 485 الی 582 شمسی

شعرا

زندگی نامه معزی نیشابوری

امیر الشعرا از شاعران زبان آور و نامبردار خراسان است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ احمد جام

شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی معروف به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه امام محمد غزّالی

حجه الاسلام، ابو حامد، امام محمد غزّالی طوسی، بزرگمردی که…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ظهیر فارابی

ظهیر فارابی در فاصله سالهای ۵۱۲ الی ۵۱۶  – 528…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه افضل ‌الدّین بدیل‌ بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی

افضل‌الدّین بدیل‌بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی از جملهٔ…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مسعود بن سعد بن سلمان

مسعود بن سعد بن سلمان شاعر بزرگ پارسی گوی نیمه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه انوری

اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف بهانوری ابیوردی و «حجّه‌الحق» از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نظامی

جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف در سال  520 –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سنایی غزنوی

  ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی غزنوی در سال ۴۵۹…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شهاب الدین سهروردی

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی، ملقب به…

بیشتر بخوانید »