معاصر

شعرا

زندگی نامه محمد حسن زرگر اصفهانی

محمد حسن از غزلسرایان دوره قاجاریه است وی در بازار…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه علی محمد صباغی

علی محمد صباغی در پنج شهریور ماه ۱۳۳۰ هجری شمسی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالقاسم حالت

ابوالقاسم حالت فرزند کربلایی محمد تقی از شاعران معاصر ایران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فرخی یزدی

میزا محمد متخلص به فرخی فرزند محمد ابراهیم سمسار یزدی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سید اشرف الدین حسینی معروف به گیلانی

سید اشرف الدین حسینی معروف به گیلانی بنابر شعر منظوم…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه محمود خان صبای کاشانی

محمود خان فرزند محمد حسین خان عندلیب و نوه فتحعلی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد صالح بن جمال هرمی

محمد صالح بن جمال هرمی متخلص به ضیفی در سال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه احمد گلچین معانی متخلص به گلچین

احمد گلچین معانی متخلص به گلچین فرزند علی اکبر از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فریدون توللی

فریدون توللی در شیراز به دنیا آمد. پس از پایان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه پرویز ناتـل خانلری

پرویز ناتـل خانلری در اسفند ماه سال ۱۲۹۲ در تهران…

بیشتر بخوانید »