قرن

شعرا

زندگی نامه عطار نیشابوری

فرید الدین ابوحامد محمد فرزند ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوری، از…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابونصر فارابی

ابو نصر فارابی در سال ۲۵۰ در وسیج نزدیک فاراب…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سعدی

سعدی در شیراز مرکز فارس در حوالی سال  ۵۶۳ دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فروغ فرخ زاد

  فروغ فرخ زاد در دیماه ۱۳۱۳ در تهران به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی

رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی در بیست و پنجم…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه ابوعلی سینا

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال  ۳۵۹…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابومنصور عماره پسر محمد مروزی

ابومنصور عماره پسر محمد مروزی معروف به عمارهٔ مروزی شاعر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی

ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی  از سرایندگان عالیقدر و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مشرب عامری

اشرف معروف به میرزا اشرف عامری اصلش از قبیله اعراب…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فیض کاشانی

محمد پسر شاه مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی…

بیشتر بخوانید »