زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه امیدی تهرانی

ارجاسب فرزند خواجه علی از عیان زادگان تهران و شاگردان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه علی نظمی

علی نظمی فرزند حسین در سال ۱۳۰۶ در تبریز دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه الهی اردبیلی

ملا حسین ملقب به کمال الدین فرزند خواجه اشرف  الدین…

بیشتر بخوانید »
معاصر

زندگی نامه حسن مشحون

حسن مشحون در اردیبهشت ماه ۱۲۸۵ در محله ارگ تهران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آصفی هروی

کمال الدین در سال ۸۲۸ – ۸۵۳ هجری – در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آهی ترشزی

سلطان قلی بیگ از شاعران چیره دست خراسان بود ابتدا ترشیز …

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آذر اصفهانی

لطفعلی بیگ معروف به آذر بیگدلی فرزند آقا خان بیگدلی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه هاتفی جامی

عبد الله خواهر زاده و شاگرد شاعر نامی عبد الرحمن…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه نیر تبریزی

محمد تقی حجه الاسلام فرزند ملا محمد ممقانی از شعرا…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کاتبی نیشابوری

محمد ملقب به شمس الدین فرزند عبدالله معروف به کاتبی…

بیشتر بخوانید »