زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی

ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی  ملقب به ابوطیب مصعبی به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن – تخلص فردوسی

فردوسى شهرت و تخلص ابوالقاسم منصور ابن حسن [حکیم ابوالقاسم…]،…

بیشتر بخوانید »
خواننده

زندگی نامه اسحاق موصلی

در سال ۱۴۶ – ۱۵۰ هجری – در ری زاده…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر مصور

میر مصور اصل او از بدخشان است. اسمش منصور است…

بیشتر بخوانید »
کتاب شناسی

معرفی شاهنامه از زبان فریدون جنیدی ( قسمت دوم )

موبد ماهوى خورشید ازنیشابور، موبد ماخ یا موبد شاج به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نظیری نیشابوری

محمد حسین از اعیان زادگان نیشابور بود که به تجارت…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عبرت نائینی

میرزا محمد علی فرزند عبدالخالق نائینی به سال ۱۲۴۵ –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قناری خلخالی

احمد معروف به شیخ احمد خلخالی از گویندگان سده دهم…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا سیمی نیشابوری

مولانا به غایت مستعد و صاحب فنون بوده و در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه علی محمد صباغی

علی محمد صباغی در پنج شهریور ماه ۱۳۳۰ هجری شمسی…

بیشتر بخوانید »