کیخسرو

جنگ يازده رخ

رزم رهام با بارمان

به پنجم چو رهّام گودرز بود که با بارمان او…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم دو سپاه به انبوه

چو خورشید بر زد سر از برج گاو ز هامون…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه افراسیاب به کى‏خسرو

سپهدار ترکان ازان انجمن گزین کرد کار آزموده دو تن‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کاوس و خسرو نزدیک هوم

پر اندیشه شد زان سخن شهریار بیامد بنزدیک پرهیزگار چو…

بیشتر بخوانید »