کیخسرو

رزم ايرانيان و تورانيان

رزم پولادوند با گیو و توس

چو بنمود خورشید تابان درفش معصفر شد آن پرنیان بنفش‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

نامه افراسیاب به پولادوند

از ایوان بدشت آمد افراسیاب همى کرد بر جنگ جستن…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

آگاهى یافتن افراسیاب از کار سپاه

پس آگاهى آمد بافراسیاب که آتش بر آمد ز دریاى…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

پاسخ نامه رستم از کی خسرو

چو بگذشت ازین داستان روز چند ز گردش بیاسود چرخ…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

نامه نوشتن رستم به کى‏خسرو

دبیر جهان دیده را پیش خواند سخن هرچ بایست با…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

خواسته بخش کردن رستم

چنین گفت رستم بایرانیان که اکنون بباید گشادن میان‏ بپیش…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

شکسته شدن سپاه تورانیان

ازان پس بگرز گران دست برد بزرگش همان و همان…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

گرفتار شدن خاقان

بدشنام بگشاد خاقان زبان بدو گفت کاى بد تن بد…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشتن رستم گهارگهانى را

پس از میمنه شد سوى میسره غمى گشت لشکر همه…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم رستم با ساوه

چنین گفت رستم بایرانیان کزین جنگ دشمن کند جان زیان‏…

بیشتر بخوانید »