شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین شاهکار حماسی جهان

سیاوش

پیوگانى فرنگیس با سیاوش

چو خورشید از چرخ گردنده سر بر آورد برسان زرّین…

بیشتر بخوانید »
سیاوش

زارى کردن فرنگیس پیش افراسیاب

فرنگیس بشنید رخ را بخست میان را بزنّار خونین ببست‏…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

گشادنامه دادن خسرو توس را

چو گودرز بنشست برخاست طوس بشد پیش خسرو زمین داد…

بیشتر بخوانید »
کین سیاوش

ویران کردن رستم توران زمین را

بر انگیخت آن پیل تن را ز جاى تهمتن هم…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم زنگه‏شاوران با اوخاست

بهشتم ز گردان ناماوران بشد ساخته زنگه شاوران‏ که همرزمش…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رسیدن افراسیاب به گنگ‏ دژ

چو زان روى جیحون شد افراسیاب چو باد دمان تیز…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیک فرستادن خاقان چین نزد کى‏خسرو

چو آگاهى آمد بما چین و چین ز ترکان و…

بیشتر بخوانید »
لهراسب

آتشگاه ساختن لهراسب به بلخ

چو لهراسپ بنشست بر تخت داد بشاهنشهى تاج بر سر…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

نامه نگارى قیصر به لهراسب

یکى نامور بود قالوس نام خردمند و با دانش و…

بیشتر بخوانید »
رزم ایرانیان و تورانیان

کشته شدن زریر به دست بیدرفش

ازو شاد شد شاه و کرد آفرین بدادش بدو باره…

بیشتر بخوانید »