شهریار

گزیده اشعار شهریار

ناله های زار

به اختیار گرو برد چشم یار از من که دور…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

زندانی خاک

نه عقلی و نه ادراکی و من خود خاک و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

نقش حقایق

ای چشم خمارین که کشد سرمه خوابت وی جام بلورین…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

زیان شهرت

به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم به عشق…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

مکتب حافظ

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجا فدای اشتباهی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ماه هنرپیشه

تا چند کنیم از تو قناعت به نگاهی یک عمر…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چه خواهد بودن

آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن یا حریفی نشود…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

کاروان بی خبر

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست با دل این…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

نگین گم شده

گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم آخر…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

روزه شکن

تا دهن بسته ام از نوش لبان میبرم آزار من…

بیشتر بخوانید »