گزیده اشعار شهریار

گزیده اشعار شهریار

مسافر مجنون

رفتم و بیشم نبود روی اقامت وعده دیدار گو بمان…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

یاد شهیار

کار گل زار شود گر تو به گلزار آئی نرخ…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

طغرای امان

آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

وا جوانی

بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی داستانها…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

بیاد استاد فرخ

فرخا از تو دلم ساخته با یاد هنوز خبر از…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

انتحار تدریجی

خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست به زندگانی من…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

خزان جاودانی

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد تو یکی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

من نخواهد شد

رقیبت گر هنر هم دزدد از من، من نخواهد شد…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

هفت خوان عشق

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند ز جوی آب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

درس محبت

در بهاران سری از خاک برون آوردن خنده ای کردن…

بیشتر بخوانید »