text/x-generic page.php ( PHP script, ASCII text ) بایگانی‌های گزیده اشعار شهریار - صفحه 3 از 16 - مردان پارس