پند آموز

پند آموز

سخنی از بودا

می گویند بودا هرگاه با بی‌احترامی یا بدرفتاری کسی مواجه…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

رموز موفقیت

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

فقر شیشه و ثروت آیینه

جوان ثروتمندی نزد یک انسانی وارسته رفت و از او…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

بهترین نقاشی از آرامش

پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

مرگ همکاری که مانع پیشرفت دیگران بود

یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه بزرگى…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

زندگی خروسی یک عقاب – تو همانی که می اندیشی

کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم ،…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

آموزش جودو بچه یک دست

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

فرصتی برای یادگیری

فیلسوفی همراه با شاگردانش در حال قدم زدن در یک…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها

روز آغاز جشن مهرگان بود و نمایندگان کشورهای گوناگون همراه…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

گاهى لیوان مشکلات زندگی را زمین بگذار

استادی در شروع کلاس درس ، لیوانی پر از آب…

بیشتر بخوانید »