طنز

طنز

تو میدانی با کی حرف میزنی

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ درآمد. در اولین روز…

بیشتر بخوانید »