اسکندر

نامه اسکندر نزد دلاراى- مادر روشنک

بفرمود تا پیش او شد دبیر

قلم خواست چینى و رومى حریر

نویسنده از کلک چون خامه کرد

سوى مادر روشنک نامه کرد

که یزدان ترا مزد نیکان دهاد

بداندیش را درد پیکان دهاد

نوشتم یکى نامه‏یى پیش ازین

نوشته درو دردها بیش ازین‏

چو جفت ترا روز برگشته شد

بدست یکى بنده بر کشته شد

بر آیین شاهان کفن ساختم

ورا زین جهان تیز پرداختم‏

بسى آشتى خواستم پیش جنگ

نکرد آشتى چون نبودش درنگ‏

بفرمود تا پیش او شد دبیر

قلم خواست چینى و رومى حریر

نویسنده از کلک چون خامه کرد

سوى مادر روشنک نامه کرد

که یزدان ترا مزد نیکان دهاد

بداندیش را درد پیکان دهاد

نوشتم یکى نامه‏یى پیش ازین

نوشته درو دردها بیش ازین‏

چو جفت ترا روز برگشته شد

بدست یکى بنده بر کشته شد

بر آیین شاهان کفن ساختم

ورا زین جهان تیز پرداختم‏

بسى آشتى خواستم پیش جنگ

نکرد آشتى چون نبودش درنگ‏

ز خونش بپیچید هم دشمنش

بمینو رساناد یزدان تنش‏

نیابد کسى چاره از چنگ مرگ

چو باد خزانست و ما همچو برگ‏

جهان یک سر اکنون بپیش شماست

بر اندرز دارا فراوان گواست‏

که او روشنک را بمن داد و گفت

که چون او بباید ترا در نهفت‏

کنون با پرستنده و دایگان

از ایران بزرگان پر مایگان‏

فرستید زودش بنزدیک من

زداید مگر جان تاریک من‏

بدارید چون پیش بود اصفهان

ز هر سو پراگنده کار آگهان‏

همه کار داران با شرم و داد

که داراى دارابشان کار داد

ور آنجا نخواهید فرمان رواست

همه شهر ایران پیش شماست‏

دل خویش را پر مدارا کنید

مرا در جهان نام دارا کنید

سوى روشنک همچنین نامه‏یى

ز شاه جهاندار خود کامه‏یى‏

نخست آفرین کرد بر کردگار

جهاندار و دانا و پروردگار

دگر گفت کز گوهر پادشا

نزاید مگر مردم پارسا

دلاراى با نام و با راى و شرم

سخن گفتن خوب و آواى نرم‏

پدر مر ترا پیش ما را سپرد

و زان پس شد و نام نیکى ببرد

چو آیى شبستان و مشکوى من

ببینى تو باشى جهانجوى من‏

سر بانوانى و زیباى تاج

فروزنده یاره و تخت عاج‏

نوشتیم نامه بر مادرت

که ایدر فرستد ترا در خورت‏

بآیین فرزند شاهنشهان

بپیش اندرون موبد اصفهان‏

پرستنده و تاج شاهان و مهد

هم آن را که خوردى ازو شیر و شهد

بمشکوى ما باش روشن روان

توى در شبستان سر بانوان‏

همیشه دل شرم جفت تو باد

شبستان شاهان نهفت تو باد

بیامد یکى فیلسوفى چو گرد

سخنهاى شاه جهان یاد کرد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن