داستان بیژن و منیژه

شکست یافتن افراسیاب از ایرانیان

چو این گفته بشنید ترک دژم

بلرزید و برزد یکى تیز دم‏

بر آشفت کاى نامداران تور

که این دشت جنگست گر جاى سور

بباید کشیدن درین رزم رنج

که بخشم شما را بسى تاج و گنج‏

چو گفتار سالارشان شد بگوش

ز گردان لشکر بر آمد خروش‏

چنان تیره‏گون شد ز گرد آفتاب

که گفتى همى غرقه ماند در آب‏

ببستند بر پیل رویینه خم

دمیدند شیپور با گاو دم‏

ز جوشن یکى باره آهنین

کشیدند گردان بروى زمین‏

چو این گفته بشنید ترک دژم

بلرزید و برزد یکى تیز دم‏

بر آشفت کاى نامداران تور

که این دشت جنگست گر جاى سور

بباید کشیدن درین رزم رنج

که بخشم شما را بسى تاج و گنج‏

چو گفتار سالارشان شد بگوش

ز گردان لشکر بر آمد خروش‏

چنان تیره‏گون شد ز گرد آفتاب

که گفتى همى غرقه ماند در آب‏

ببستند بر پیل رویینه خم

دمیدند شیپور با گاو دم‏

ز جوشن یکى باره آهنین

کشیدند گردان بروى زمین‏

بجوشید دشت و بتوفید کوه

ز بانگ سواران هر دو گروه‏

درفشان بگرد اندرون تیغ تیز

تو گفتى بر آمد همى رستخیز

همى گرز بارید همچون تگرگ

ابر جوشن و تیر و بر خود و ترگ‏

و زان رستمى اژدهافش درفش

شده روى خورشید تابان بنفش‏

بپوشید روى هوا گرد پیل

بخورشید گفتى براندود نیل‏

بهر سو که رستم بر افگند رخش

سران را سر از تن همى کرد بخش‏

بچنگ اندرون گرزه گاوسار

بسان هیونى گسسته مهار

همى کشت و مى‏بست در رزمگاه

چو بسیار کرد از بزرگان تباه‏

بقلب اندر آمد بکردار گرگ

پراگنده کرد آن سپاه بزرگ‏

بر آمد چو باد آن سران را ز جاى

همان باد پایان فرخ هماى‏

چو گرگین و رهّام و فرهاد گرد

چپ لشکر شاه توران ببرد

در آمد چو باد اشکش از دست راست

ز گرسیوز تیغ زن کینه خواست‏

بقلب اندرون بیژن تیز چنگ

همى بزمگاه آمدش جاى جنگ‏

سران سواران چو برگ درخت

فرو ریخت از بار و برگشت بخت‏

همه رزمگه سر بسر جوى خون

درفش سپهدار توران نگون‏

سپهدار چون بخت برگشته دید

دلیران توران همه کشته دید

بیفگند شمشیر هندى ز دست

یکى اسب آسوده تر بر نشست‏

خود و ویژکان سوى توران شتافت

کز ایرانیان کام و کینه نیافت‏

برفت از پسش رستم گردگیر

ببارید بر لشکرش گرز و تیر

دو فرسنگ چون اژدهاى دژم

همى مردم آهخت از یشان بدم‏

سواران جنگى ز توران هزار

گرفتند زنده پس از کارزار

بلشکر گه آمد ازان رزمگاه

که بخشش کند خواسته بر سپاه‏

ببخشید و بنهاد بر پیل بار

بپیروزى آمد بر شهریار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن