رزم ايرانيان و تورانيان

آغاز رزم

چو برگشت پیران ز هر دو گروه

زمین شد بکردار جوشنده کوه‏

چنین گفت رستم بایرانیان

که من جنگ را بسته دارم میان‏

شما یک بیک سر پر از کین کنید

بروهاى جنگى پر از چین کنید

که امروز رزمى بزرگست پیش

پدید آید اندازه گرگ و میش‏

مرا گفته بود آن ستاره شناس

ازین روز بودم دل اندر هراس‏

که رزمى بود در میان دو کوه

جهانى شوند اندر آن همگروه‏

شوند انجمن کار دیده مهان

بدان جنگ بى‏مرد گردد جهان‏

چو برگشت پیران ز هر دو گروه

زمین شد بکردار جوشنده کوه‏

چنین گفت رستم بایرانیان

که من جنگ را بسته دارم میان‏

شما یک بیک سر پر از کین کنید

بروهاى جنگى پر از چین کنید

که امروز رزمى بزرگست پیش

پدید آید اندازه گرگ و میش‏

مرا گفته بود آن ستاره شناس

ازین روز بودم دل اندر هراس‏

که رزمى بود در میان دو کوه

جهانى شوند اندر آن همگروه‏

شوند انجمن کار دیده مهان

بدان جنگ بى‏مرد گردد جهان‏

پى کین نهان گردد از روى بوم

شود گرز پولاد بر سان موم‏

هر آن کس که آید بر ما بجنگ

شما دل مدارید از آن کار تنگ‏

دو دستش ببندم بخمّ کمند

اگر یار باشد سپهر بلند

شما سربسر یک بیک همگروه

مباشید از آن نامداران ستوه‏

مرا گر برزم اندر آید زمان

نمیرم ببزم اندرون بى‏گمان‏

همى نام باید که ماند دراز

نمانى همى کار چندین مساز

دل اندر سراى سپنجى مبند

که پر خون شوى چون ببایدت کند

اگر یار باشد روان با خرد

بنیک و ببد روز را بشمرد

خداوند تاج و خداوند گنج

نبندد دل اندر سراى سپنج‏

چنین داد پاسخ برستم سپاه

که فرمان تو برتر از چرخ ماه‏

چنان رزم سازیم با تیغ تیز

که ماند ز ما نام تا رستخیز

ز دو رویه تنگ اندر آمد سپاه

یکى ابر گفتى بر آمد سیاه‏

که باران او بود شمشیر و تیر

جهان شد بکردار دریاى قیر

ز پیکان پولاد و پرّ عقاب

سیه گشت رخشان رخ آفتاب‏

سنانهاى نیزه بگرد اندرون

ستاره بیالود گفتى بخون‏

چرنگیدن گرزه گاوچهر

تو گفتى همى سنگ بارد سپهر

بخون و بمغز اندرون خار و خاک

شده غرق و برگستوان چاک چاک‏

همه دشت یک سر پر از جوى خون

بهر جاى چندى فگنده نگون‏

چو پیلان فگنده بهم میل میل

برخ چون زریر و بلب همچو نیل‏

چنین گفت گودرز با پیر سر

که تا من ببستم بمردى کمر

ندیدم که رزمى بود زین نشان

نه هرگز شنیدم ز گردنکشان‏

که از کشته گیتى برین سان بود

یکى خوار و دیگر تن آسان بود

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن