رزم ايرانيان و تورانيان

آمدن پیران از پى ایرانیان به کوه هماون

چو خورشید زان چادر قیرگون

غمى شد بدرّید و آمد برون‏

سپهبد بکوه هماون رسید

ز گرد سپه کوه شد ناپدید

بهومان چنین گفت کز رزمگاه

مجنب و مجنبان از ایدر سپاه‏

شوم تا سپهدار ایرانیان

چه دارد بپا اختر کاویان‏

بکوه هماون که دادش نوید

بدین بودن اکنون چه دارد امید

بیامد بنزدیک ایران سپاه

سرى پر ز کینه دلى پر گناه‏

خروشید کاى نامبردار طوس

خداوند پیلان و گوپال و کوس‏

چو خورشید زان چادر قیرگون

غمى شد بدرّید و آمد برون‏

سپهبد بکوه هماون رسید

ز گرد سپه کوه شد ناپدید

بهومان چنین گفت کز رزمگاه

مجنب و مجنبان از ایدر سپاه‏

شوم تا سپهدار ایرانیان

چه دارد بپا اختر کاویان‏

بکوه هماون که دادش نوید

بدین بودن اکنون چه دارد امید

بیامد بنزدیک ایران سپاه

سرى پر ز کینه دلى پر گناه‏

خروشید کاى نامبردار طوس

خداوند پیلان و گوپال و کوس‏

کنون ماهیان اندر آمد به پنج

که تا تو همى رزم جویى برنج‏

ز گودرزیان آن کجا مهترند

بدان رزمگاهت همه بى‏سرند

تو چون غرم رفتستى اندر کمر

پر از داورى دل پر از کینه سر

گریزان و لشکر پس اندر دمان

بدام اندر آیى همى بى‏گمان‏

چنین داد پاسخ سر افراز طوس

که من بر دروغ تو دارم فسوس‏

پى کین تو افگندى اندر جهان

ز بهر سیاوش میان مهان‏

برین گونه تا چند گویى دروغ

دروغت بر ما نگیرد فروغ‏

علف تنگ بود اندران رزمگاه

ازان بر هماون کشیدم سپاه‏

کنون آگهى شد بشاه جهان

بیاید زمان تا زمان ناگهان‏

بزرگان لشکر شدند انجمن

چو دستان و چون رستم پیل تن‏

چو جنبیدن شاه کردم درست

نمانم بتوران برو بوم و رست‏

کنون کامدى کار مردان ببین

نه گاه فریبست و روز کمین‏

چو بشنید پیران ز هر سو سپاه

فرستاد و بگرفت بر کوه راه‏

بهر سو ز توران بیامد گروه

سپاه انجمن کرد بر گرد کوه‏

بریشان چو راه علف تنگ شد

سپهبد سوى چاره جنگ شد

چنین گفت هومان بپیران گرد

که ما را پى کوه باید سپرد

یکى جنگ سازیم کایرانیان

نبندند ازین پس بکینه میان‏

بدو گفت پیران که بر ماست باد

نکردست با باد کس رزم یاد

ز جنگ پیاده بپیچید سر

شود تیره دیدار پرخاشخر

چو راه علف تنگ شد بر سپاه

کسى کوه خارا ندارد نگاه‏

همه لشکر آید بزنهار ما

ازین پس نجویند پیکار ما

بریشان کنون جاى بخشایش است

نه هنگام پیکار و آرایش است‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن