رزم ايرانيان و تورانيان

رزم رستم با ساوه

چنین گفت رستم بایرانیان

کزین جنگ دشمن کند جان زیان‏

هم اکنون ز پیلان و از خواسته

همان تخت و آن تاج آراسته‏

ستانم ز چینى بایران دهم

بدان شادمان روز فرخ نهم‏

نباشد جز ایرانیان شاد کس

پى رخش و ایزد مرا یار بس‏

یکى را ز شگنان و سقلاب و چین

نمانم که پى بر نهد بر زمین‏

که امروز پیروزئ روز ماست

بلند آسمان لشکر افروز ماست‏

گر ایدونک نیرو دهد دادگر

پدید آورد رخش رخشان هنر

چنین گفت رستم بایرانیان

کزین جنگ دشمن کند جان زیان‏

هم اکنون ز پیلان و از خواسته

همان تخت و آن تاج آراسته‏

ستانم ز چینى بایران دهم

بدان شادمان روز فرخ نهم‏

نباشد جز ایرانیان شاد کس

پى رخش و ایزد مرا یار بس‏

یکى را ز شگنان و سقلاب و چین

نمانم که پى بر نهد بر زمین‏

که امروز پیروزئ روز ماست

بلند آسمان لشکر افروز ماست‏

گر ایدونک نیرو دهد دادگر

پدید آورد رخش رخشان هنر

برین دشت من گورستانى کنم

برومند را شارستانى کنم‏

یکى از شما سوى لشکر شوید

بکوشید و با باد همبر شوید

بکوبید چون من بجنبم ز جاى

شما بر فرازید سنج و دراى‏

زمین را سراسر کنید آبنوس

بگرد سواران و آواى کوس‏

بکوبید گوپال و گرز گران

چو پولاد را پتک آهنگران‏

از انبوه ایشان مدارید باک

ز دریا بابر اندر آرید خاک‏

همه دیده بر مغفر من نهید

چو من بر خروشم دمید و دهید

بدرید صفهاى سقلاب و چین

نباید که بیند هوا را زمین‏

و زان جایگه رفت چون پیل مست

یکى گرزه گاو پیکر بدست‏

خروشان سوى میمنه راه جست

ز لشکر سوى کندر آمد نخست‏

همه میمنه پاک بر هم درید

بسى ترگ و سر بد که تن را ندید

یکى خویش کاموس بد ساوه نام

سر افراز و هر جاى گسترده کام‏

بیامد بپیش تهمتن بجنگ

یکى تیغ هندى گرفته بچنگ‏

بگردید گرد چپ و دست راست

ز رستم همى کین کاموس خواست‏

برستم چنین گفت کاى ژنده پیل

ببینى کنون موج دریاى نیل‏

بخواهم کنون کین کاموس خوار

اگر باشدم زین سپس کارزار

چو گفتار ساوه برستم رسید

بزد دست و گرز گران بر کشید

بزد بر سرش گرز را پیل تن

که جانش برون شد بزارى ز تن‏

برآورد و زد بر سر و مغفرش

ندیدست گفتى تنش را سرش‏

بیفگند و رخش از بر او براند

ز ساوه بگیتى نشانى نماند

درفش کشانى نگونسار کرد

وزو جان لشکر پر آزار کرد

نبد نیز کس پیش او پایدار

همه خاک مغز سر آورد بار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن