رزم ايرانيان و تورانيان

رزم پولادوند با گیو و توس

چو بنمود خورشید تابان درفش

معصفر شد آن پرنیان بنفش‏

تبیره بر آمد ز درگاه شاه

بابر اندر آمد خروش سپاه‏

بپیش سپه بود پولادوند

بتن زورمند و ببازو کمند

چو صف بر کشیدند هر دو سپاه

هوا شد بنفش و زمین شد سیاه‏

تهمتن بپوشید ببر بیان

نشست از بر ژنده پیل ژیان‏

برآشفت و بر میمنه حمله برد

ز ترکان بیفگند بسیار گرد

چو بنمود خورشید تابان درفش

معصفر شد آن پرنیان بنفش‏

تبیره بر آمد ز درگاه شاه

بابر اندر آمد خروش سپاه‏

بپیش سپه بود پولادوند

بتن زورمند و ببازو کمند

چو صف بر کشیدند هر دو سپاه

هوا شد بنفش و زمین شد سیاه‏

تهمتن بپوشید ببر بیان

نشست از بر ژنده پیل ژیان‏

برآشفت و بر میمنه حمله برد

ز ترکان بیفگند بسیار گرد

ازان پس غمى گشت پولادوند

ز فتراک بگشاد پیچان کمند

بر آویخت با طوس چون پیل مست

کمندى ببازوى گرزى بدست‏

کمربند بگرفت و او را ز زین

برآورد و آسان بزد بر زمین‏

به پیکار او گیو چون بنگرید

سر طوس نوذر نگونسار دید

بر انگیخت از جاى شب دیز را

تن و جان بیاراست آویز را

بر آویخت با دیو چون شیر نر

زره‏دار با گرزه گاوسر

کمندى بینداخت پولادوند

سر گیو گرد اندر آمد ببند

نگه کرد رهّام و بیژن ز راه

بدان زور و بالا و آن دستگاه‏

برفتند تا دست پولادوند

ببندند هر دو بخم کمند

بزد دست پولاد بسیار هوش

بر انگیخت اسپ و بر آمد خروش‏

دو گرد از دلیران پر مایه را

سرافراز و گرد و گرانمایه را

بخاک اندر افگند و بسپرد خوار

نظاره بران دشت چندان سوار

بیامد بر اختر کاویان

بخنجر بدو نیم کردش میان‏

خروشى برآمد ز ایران سپاه

نماند ایچ گرد اندر آوردگاه‏

فریبرز و گودرز و گردنکشان

گرفتند از آن دیو جنگى نشان‏

بگفتند با رستم کینه‏خواه

که پولادوند اندرین رزمگاه‏

بزین بر یکى نامدارى نماند

ز گردان لشکر سوارى نماند

که نفگند بر خاک پولادوند

بگرز و بخنجر بتیر و کمند

همه رزمگه سربسر ماتمست

بدین کار فریادرس رستمست‏

ازان پس خروشیدن ناله خاست

ز قلب و چپ لشکر و دست راست‏

چو کم شد ز گودرز هر دو پسر

بنالید با داور دادگر

که چندین نبیره پسر داشتم

همى سر ز خورشید بگذاشتم‏

برزم اندرون پیش من کشته شد

چنین اختر و روز من گشته شد

جوانان و من زنده با پیر سر

مرا شرم باد از کلاه و کمر

کمر برگشاد و کله بر گرفت

خروشیدن و ناله اندر گرفت‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن