روایت گزنفنکورش

روایت  گزفن در مورد آخر کار کورش

گزفن گوید چون کورش سر و سامانی بکارهای بابل داد به ماد رفت و دائی و سرور خود هوخشتر – کیاکسار – را دیدار کرد و بدو پیشکش های فراوان داد . کیاکسار نیز افسری زرین و طوق و باره و دستی جامه گرانبها و با شکوه مادی به دختر خود سپرد تا به کورش بدهد. انگاخ خواست دختر خود را بدو دهد و همه شاهنشاهی ماد را جهیزش کند . کورش دستوری خواست تا با پدر و مادر خود رد این باره رای زند وبا خرسندی آنان دست به کار زناشوئی شودو به پارس رفت

پدر پیرش و همه پارسی را بنواخت و بزرگداشت و بخشش های فراوان به مردان و زنان پارس کرد و اکنون هم شاهان ایران چون به پارس می روند چنان میکنند. پس از آن کورش به ماد بازگشت و دختر کیاکسار را که هنوز زیبائیش زبانزد جهانیان است به زنی گرفت

برخی گویند با خاله خود زناشوئی کرد لیکن در این صورت بایستی آن زن سالخورده بوده باشد . پس از آن کورش به سوریه ، پلستین و مصر لشکر کشید و همه این سرزمین ها را به چنگ آورد. چون پیر شد در خواب دید که سروشی بدو گفت کورش برگ رفتن بساز که به زودی نزد خدایان خواهی شد پس از بیداری بر سر کوه ها رفت و بنا بر آئین پارسیان برای زئوس ملی – اهورمزدا- و خورشید – میترا – و دیگر خدایان قربانی ها کرد و خواستار نیکبختی خاندان هخامنشی و سرزمین و مردم ایرانشهر شد

روز دیگر دوستان و یاران و فرزندانش را فرا خواند تخت و تاجش را به پسر مهتر داد و بردیه را فرمانروائی ماد ، ارمنستان و کادوسیان سپر د و ایشان را اندرز داد که با هم مهربان باشند و از خود پسندی و آزمندی و ستیزه خانگی بپرهیزند وسفارش کرد که دوستان و خویشاوندان و هم نژآدان را ارجمند شمارند . انگاه افزود  « میدانم روزم فرا رسیده است چون چشم از جهان بر بستم سوگواری می کنید ، کالبدم را در زر یا سیم یا چیز دیگر می نهید و زود آن را به خاک سپاریدو این واپسین سخنانم را از یاد مبرید : اگر میخواهید به دشمنانتان زیان برسانید درباره دوستان نیکی کنید »

کورش پس از آنکه یاران و فرزندان را بدرود کردو دستانش را فشرد به آرامی و آسودگی جان داد

نوشته گزفن با روایت هائی که در پیش آوردیم ناسازگاری دارد و نمیتوان بدان اعتمادی کرد وباید گفت که وی برای پادشاه خردمند و فیلسوفی که پهلوان کتابش است پایانی نیکو فراهم اورده

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *