حمله و فتح لودیه توسط کورش

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

آغاز جنگ پتریا

دو سپاه در پتریا باهم در آویختند کرزوس فرماندهی کار…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

جنگ پتریا

از نوشته هرودتوس بر می آید که جنگ پتریا پنج…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

روایت گزنفن در باب لودیه و کورش

گزنفن در کورش نامه خود می نویسد : پس از…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

پیشروی کورش

از سوی دیگر کورش نیز سپاه ایارنی را از همدان…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

اقدامات کرزوس

بند و بست های کرزوس چنان چیره دستانه و به…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

کورش و یونانیان آسیا

در میان یونانیان نیز کسانی بودند که از خبر پیشرفت…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

اتحاد بر علیه کورش

چون آوازه پیشرفتهای کورش و آرمانهای پهلوانانه و جنگی وی…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

علل جنگ ایران و لودیه

جنگ ایران و لودیه دو ریشه بزرگ داشت : نخست…

بیشتر بخوانید »