قرن دهم هجری – 873 الی 970 شمسی

شعرا

زندگی نامه حکیم زلالی خوانساری

محمد حسن معروف به حکیم زلالی خوانساری ، ملک الشعرای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قناری خلخالی

احمد معروف به شیخ احمد خلخالی از گویندگان سده دهم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه لسانی شیرازی

لسانی از شعرای برجسته شیراز بود ولی بیشتر ایام عمر…

بیشتر بخوانید »