قرن سوم هجری – 194 الی 291 شمسی

شعرا

زندگی نامه ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی

ابوالحسن شهید بن حسین جهودانکی بلخی  از سرایندگان عالیقدر و…

بیشتر بخوانید »
قرن دوم هجری - 97 الی 194 شمسی

زندگی نامه حماد موصلی

از موسیقیدانان معروف خاندان موصلی بود. موسیقی را از پدرش…

بیشتر بخوانید »