داستان بیژن و منیژه

بزم ساختن رستم از بهر گیو

و ز آنجا بایوان رستم شدند

بره بر همى راى رفتن زدند

چو آن نامه شاه رستم بخواند

ز گفتار خسرو بخیره بماند

ز بس آفرین جهاندار شاه

بد آن نامه بر پهلوان سپاه‏

بگیو آنگهى گفت بشناختم

بفرمان او راه را ساختم‏

بدانستم این رنج و کردار تو

کشیدن بهر کار تیمار تو

چه مایه ترا نزد من دستگاه

بهر کینه گاه اندرون کینه خواه‏

چه کین سیاوش چه مازندران

کمر بسته بر پیش جنگاوران‏

برین آمدن رنج برداشتى

چنین راه دشوار بگذاشتى‏

و ز آنجا بایوان رستم شدند

بره بر همى راى رفتن زدند

چو آن نامه شاه رستم بخواند

ز گفتار خسرو بخیره بماند

ز بس آفرین جهاندار شاه

بد آن نامه بر پهلوان سپاه‏

بگیو آنگهى گفت بشناختم

بفرمان او راه را ساختم‏

بدانستم این رنج و کردار تو

کشیدن بهر کار تیمار تو

چه مایه ترا نزد من دستگاه

بهر کینه گاه اندرون کینه خواه‏

چه کین سیاوش چه مازندران

کمر بسته بر پیش جنگاوران‏

برین آمدن رنج برداشتى

چنین راه دشوار بگذاشتى‏

بدیدار تو سخت شادان شدم

و لیکن ز بیژن غریوان شدم‏

نبایستمى کاین چنین سوگوار

ترا دیدمى خسته روزگار

من از بهر این نامه شاه را

بفرمان بسر بسپرم راه را

ز بهر ترا خود جگر خسته‏ام

بدین کار بیژن کمر بسته‏ام‏

بکوشم بدین کار گر جان من

ز تن بگسلد پاک یزدان من‏

من از بهر بیژن ندارم برنج

فدا کردن جان و مردان و گنج‏

بنیروى یزدان ببندم کمر

ببخت شهنشاه پیروز گر

بیارمش زان بند و تاریک چاه

نشانمش با شاه در پیشگاه‏

سه روز اندرین خان من شاد باش

ز رنج و ز اندیشه آزاد باش‏

که این خانه زان خانه بخشیده نیست

مرا با تو گنج و تن و جان یکیست‏

چهارم سوى شهر ایران شویم

بنزدیک شاه دلیران شویم‏

چو رستم چنین گفت بر جست گیو

ببوسید دست و سر و پاى نیو

برو آفرین کرد کاى نامور

بمردى و نیروى و بخت و هنر

بماناد بر تو چنین جاودان

تن پیل و هوش و دل موبدان‏

ز هر نیکئى بهره ور بادیا

چنین کز دلم زنگ بزدادیا

چو رستم دل گیو پدرام دید

ازان پس بنیکى سرانجام دید

بسالار خوان گفت پیش آر خوان

بزرگان و فرزانگان را بخوان‏

زواره فرامرز و دستان و گیو

نشستند بر خوان سالار نیو

بخوردند خوان و بپرداختند

نشستنگه رود و مى‏ساختند

نوازنده رود با میگسار

بیامد بایوان گوهر نگار

همه دست لعل از مى لعل فام

غریونده چنگ و خروشنده جام‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن