داستان بیژن و منیژه

نامه نوشتن خسرو به رستم

نویسنده نامه را پیش خواند

وزین داستان چند با او براند

برستم یکى نامه فرمود شاه

نوشتن ز مهتر سوى نیکخواه‏

که اى پهلوان زاده پر هنر

ز گردان لشکر برآورده سر

دل شهر یاران و پشت کیان

بفرمان هر کس کمر بر میان‏

توى از نیاکان مرا یادگار

همیشه کمر بسته کار زار

ترا داد گردون بمردى پلنگ

بدریا ز بیمت خروشان نهنگ‏

جهان را ز دیوان مازندران

بشستى و کندى بدان را سران‏

چه مایه سر تاج داران ز گاه

ربودى و بر کندى از پیشگاه‏

نویسنده نامه را پیش خواند

وزین داستان چند با او براند

برستم یکى نامه فرمود شاه

نوشتن ز مهتر سوى نیکخواه‏

که اى پهلوان زاده پر هنر

ز گردان لشکر برآورده سر

دل شهر یاران و پشت کیان

بفرمان هر کس کمر بر میان‏

توى از نیاکان مرا یادگار

همیشه کمر بسته کار زار

ترا داد گردون بمردى پلنگ

بدریا ز بیمت خروشان نهنگ‏

جهان را ز دیوان مازندران

بشستى و کندى بدان را سران‏

چه مایه سر تاج داران ز گاه

ربودى و بر کندى از پیشگاه‏

بسا دشمنان کز تو بى‏جان شدست

بسا بوم و بر کز تو ویران شدست‏

سر پهلوانى و لشکر پناه

بنزدیک شاهان ترا دستگاه‏

همه جادوان را ببستى بگرز

بیفروختى تاج شاهان ببرز

چه افراسیاب و چه شاهان چین

نوشته همه نام تو بر نگین‏

هران بند کز دست تو بسته شد

گشایندگان را جگر خسته شد

گشاینده بند بسته توى

کیان را سپهر خجسته توى‏

ترا ایزد این زور پیلان که داد

دل و هوش و فرهنگ فرخ نژاد

بدان داد تا دست فریاد خواه

بگیرى بر آرى ز تاریک چاه‏

کنون این یکى کار بایسته پیش

فراز آمد و اینت شایسته خویش‏

بتو دارد امید گودرز و گیو

که هستى بهر کشور امروز نیو

شناسى بنزدیک من جاهشان

زبان و دل و راى یکتاهشان‏

سزد گر تو این را ندارى برنج

بخواه آنچ باید ز مردان و گنج‏

که هرگز بدین دودمان غم نبود

فروزنده تر زین چنان کم شنود

نبد گیو را خود جز این پور کس

چه فرزند بود و چه فریاد رس‏

فروان بنزد منش دستگاه

مرا و نیاى مرا نیکخواه‏

بهر سو که جویمش یابم بجاى

بهر نیک و بد پیش من بر بپاى‏

چو این نامه من بخوانى مپاى

بزودى تو با گیو خیز اندر آى‏

بدان تا بدین کار با ما بهم

زنى راى فرخ بهر بیش و کم‏

ز مردان و ز گنج و ز خواسته

بیارم بپیش تو آراسته‏

بفرخ پئ و بر شده نام تو

ز توران بر آید همه کام تو

چنانچون بباید بسازى نوا

مگر بیژن از بند یابد رها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن