رزم ايرانيان و تورانيان

سپاه فرستادن افراسیاب به نزدیک پیران

هیونى برافگند هنگام خواب

فرستاد نزدیک افراسیاب‏

کز ایران سپاه آمد و پیل و کوس

همان گیو و گودرز و رهّام و طوس‏

فراوان فریبش فرستاده‏ام

ز هر گونه بندها داده‏ام‏

سپاهى ز جنگ آوران بر گزین

که بر زین شتابش بیاید ز کین‏

مگر بومشان از بنه بر کنیم

بتخت و بگنج آتش اندر زنیم‏

و گرنه ز کین سیاوش سپاه

نیاساید از جنگ هرگز نه شاه‏

چو بشنید افراسیاب این سخن

سران را بخواند از همه انجمن‏

هیونى برافگند هنگام خواب

فرستاد نزدیک افراسیاب‏

کز ایران سپاه آمد و پیل و کوس

همان گیو و گودرز و رهّام و طوس‏

فراوان فریبش فرستاده‏ام

ز هر گونه بندها داده‏ام‏

سپاهى ز جنگ آوران بر گزین

که بر زین شتابش بیاید ز کین‏

مگر بومشان از بنه بر کنیم

بتخت و بگنج آتش اندر زنیم‏

و گرنه ز کین سیاوش سپاه

نیاساید از جنگ هرگز نه شاه‏

چو بشنید افراسیاب این سخن

سران را بخواند از همه انجمن‏

یکى لشکرى ساخت افراسیاب

که تاریک شد چشمه آفتاب‏

دهم روز لشکر بپیران رسید

سپاهى کزو شد زمین ناپدید

چو لشکر بیاسود روزى بداد

سپه بر گرفت و بنه بر نهاد

ز پیمان بگردید و ز یاد عهد

بیامد دمان تا لب رود شهد

طلایه بیامد بنزدیک طوس

که بربند بر کوهه پیل کوس‏

که پیران نداند سخن جز فریب

چو داند که تنگ اندر آمد نهیب‏

درفش جفا پیشه آمد پدید

سپه بر لب رود صف بر کشید

بیاراست لشکر سپهدار طوس

بهامون کشیدند پیلان و کوس‏

دو رویه سپاه اندر آمد چو کوه

سواران ترکان و ایران گروه‏

چنان شد ز گرد سپاه آفتاب

که آتش بر آمد ز دریاى آب‏

درخشیدن تیغ و ژوپین و خشت

تو گفتى شب اندر هوا لاله کشت‏

ز بس ترگ زرّین و زرّین سپر

ز جوش سواران زرّین کمر

بر آمد یکى ابر چون سندروس

زمین گشت از گرد چون آبنوس‏

سر سروران زیر گرز گران

چو سندان شد و پتک آهنگران‏

ز خون رود گفتى میستان شدست

ز نیزه هوا چون نیستان شدست‏

بسى سر گرفتار دام کمند

بسى خوار گشته تن ارجمند

کفن جوشن و بستر از خون و خاک

تن نازدیده بشمشیر چاک‏

زمین ارغوان و زمان سندروس

سپهر و ستاره پر آواى کوس‏

اگر تاج جوید جهانجوى مرد

و گر خاک گردد بروز نبرد

بناکام مى رفت باید ز دهر

چه زو بهر تریاک یابى چه زهر

ندانم سرانجام و فرجام چیست

برین رفتن اکنون بباید گریست‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن