کودکی کورش

تولد و کودکی کورش هخامنشی

کودکی کورش

دختر زاده  ایشتوویگو در دهکده ای کوچک ، دور از…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

زایش کورش

زایش و خردسالی کورش به چند گونه روایت شده است…

بیشتر بخوانید »