جشن های ایرانیان

جشن آبانگان

در کتاب های دبستان مازدیسنی وبرهان اطع روز دهم از ماه فرودین را جشن آبانگاه یاد کرده اند. اما از جشن آبانگان که برخورد ماه آبان و روز آبان یعنی روز دهم است به آبانگان یادکرده اند.

آبان روز در آبان ماه ویژگی دارد به یکی از بزرگترین ایزدان مورد ستای ایرانیان روزگار گذشته، یعنی  ایزد آناهیتا ایزد سرپرست آبهای روان وایستا وودریا ها ورودها وچشمه سارها. در اوستا یشت پنجمموسومم به آبان یشت در توصیف ومقام و نیرو وستایش این ایزد است.

مطابق معمول، وقوع رویدادها وحوادثی جهت گرامی داشت وزنده یادی آنها در تاریخ، در این روز قرار داده شده است. از جمله آنکه در دوران جنگ هایی میان ایرانیان وتورانیان، به فرمان افراسیاب کاریزها ونهرهای آب ویران و پر شده بود. زوپسرتهماسب دستور داد تا آن کاریزها را آباد ولای روبی کردند، وانهار بزرگ آب روان ساختند وبه همه جا ترتیبی داد تا جویهای آب برسد.

در این روز بود که به همه مردم کشورها آگاهی رسید که پادشاهی از ضحاک  بشد و فریدون  به پادشاهی رسید ومردمان پس از دورانی دراز، ایمن وآسوده خاطر شده وه به کارهای خود پرداختند.و انگیزه ای دیگر رای این جشن آنکه مدت هشت سال در ایران باران نبارید و بر اثر این مصبیت، وخشک سالی و قحطی به وجود آمد. بسیاری از مردمان تلف شدند وبسیاری ترک شهر و دیار کرده به جاها وسرزمین هایی دیگر رفتند. سرانجام پس از هشت سال، در چنین روزی باران بارید وخشک سالی وبیماری وونادانی ورنج از میان رفت. به همین جهت مردمان این روز را گرامی داشته وهر ساله به جشن وسرور وشادمانی پرداختند.

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن