جشن های ایرانیان

روزهای یاد بود وجشنهای زرتشتیان

شش گاهنبار، هر یکپنجروز به طول می انجامید که بسیار شادیآفرین و از فلسفه اجتماعی و مردمی ویژه ای بره داشت. جای این شش گاهنبار در طول ماه وسال به ترتیب زیر است وجهت آگاهی های کافی، به مبحث زیر توجه کنید:

۱-میدیوزرم گاه:

از روی خور، یعنی یازدهم تاروزی دی بمهر یا پانزدم اردیبهشت ماه. در این گاه، آسمان آفریده شد.

۲- میدیوشهم گاه:

از خور تا دیمهر، مدت پنجروز در تیرماه- ودر این گاه آب آفریده شد.

۳- پیتی شهم گاه:

از اشتاد روز، یعنی بیست وششم تا انیران یا انارام روز سی ام شهریور ماه. در این گاه زمین آفریده شد.

۴- ایاسرم گاه:

از اشتاد تا انیران روز، از بیست وششم تا سی ام مهر ماه. در این گاه گیاهان وروییدنی ها آفریده شد.

۵- مئید یارم گاه:

از مهر روز تا ورهرام یا بهرام روز، یعنی از شانزدهم تا بیستم دی ماه، در این گاه جانوران آفریده شدند.

۶- همس پت مئیدیم گاه:

پنجروز دزدیده یا اندرگاه- از اهنود تا ویشتوایشت. در این گاه انسان آفریده شد.

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن