تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیانکورشکورش و یونانیان آسیا

پیروزی های هارپاکوس بر یونانیان آسیا

چندی نگذشت که بازارس بیمار شد و درگذشت و سپهبد هارپاکوس که از آغاز به یاری کورش برخاسته بود سپه سالار لشکر ایران در آسیای کوچک شد و چون در این هنگام لودیه آرامش یافته بود به جنگ شهر های یونانی آسیا که به دشمنی با کورش برخاسته بودند آغازید . همه میدانستند که هرکسی که از پذیرفتن فرمانروائی پارسیان کوتاهی کند سرکوب و تباه خواهد شد ولی هر کی سروری کورش را بر خود بپذیرد دوستی و نوازش فراوان خواهد یافت

یونانیان که از پارسیان بیم داشتند برج و بارو و دژهای استوار گرد شهر های خود برآوردند تا در روزگار جنگ پشت و پناه آنان باشد

هاپاکوس که مردی هوشمند و سپهبدی کار آزموده بود چون میدانست که شکستن این برج و باروی ها دشوار است به هر شهر ی که میرسید نخست در برابر بخشی از باروی آن تلی از خاک بر میآورد و از آنجا بر پاسداران شهر میتاخت و پیروز میشد

بدین گونه شهر های یونانی آسیا یکی پس از دیگر به دست هارپاکوس گشوده شد . تنها گروهی از مردمان فوکه و تئوس سیا به جای پذیرفتن سروری ایرانیان پس از جنگس مردانه شهر های خود را تهی کردند و به جای های دیگر رفتند

از مردمان ایونی بجر میلیتوسیان که یاران پارسیان بودند دیگران سخت جنگیدند ولی شکست خوردند و ناچار به فرمانبرداری پارسیان تن دادند

جننانه ترین پایداری را مردمان گزانتوس نشان دادند و آن شهر بزرگ سرزمین لیکیه بود و از شهر های کهن روزگار به شمار می رفت. جنگاوران گزانتوس در دشت باز با هارپاکوس نبرد کردند ولی شکست خوردندو به برج و باروهای خود پناهبردند و از آنجایی که میدانستندسپهبد ایرانی دست از سرشان بر نخواهد داشت ، زنان ، فرزندان و دارایی های خود را در ارگ شهر جمع کردند و به آتش کشیدند. آنگاه دست از جان شسته به میان ایرانیان زدند و پس از رزم های مردانه همگی کشته شدند. از مردمان شهر تنها ۸۰ خانوارکه در آن هنگام در انجا نبودند زنده ماندند ، لیکن پس از افتادن گزانتوس به دست ایرانیان آن شهر دوباره آبادی از سرگرفت و باشکوه تر از گذشته شد.

کورش از سال ۵۴۷ تا ۵۴۵ همه آسیای کوچک را به چنگ آورد و ان را به چهار بهره بخش کرد ،

مردم کی لیکیه خاندان شاهی خود را نگهداشتند و چون از آغاز با کورش همراه بودند زیانی ندیدند ولی در شمار فرمانبرداران ایرانشهر درامدند. سرزمین کاپادوکیه هم در میان خاور آسیای کوچک بود به نام استان کت پتوکه به ایرانشهر افزوده شد . لویده و کاریه و ایونه همه به فرمان یک فرماندار در آمدند که از اسپرد – ساردیس – بر انان فرمانروائی میکرد

یونانیان کناره دریای مرمره و مردامن هلسپوت فریگیه به میترداته پارسی سپرده شدند و وی پایتخت خود را داسکی لیون که در کناره نیمروزی پروپنتوی – دریای مرمره – جای داشت قرار داد و از انجا بر آنان فرمان میراند .

بدین گونه هنگامی که کورش در خاور ایران سرگرم جهانگیری بود همه آسیای کوچک باجگزار وی گشت

 

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *