تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیانحمله و فتح لودیه توسط کورشکورش

گشودن ساردیس

اسپارتیان خود را در آن هنگام با آرگوسیان در زد و خورد بودند با این همه چون پیام کرزوس را شنیدند زود دست بهع کار شدند و سپاهی فراهم آورده به کشتی نشاندند و خواستند روانه ساردیس کنند که  پیک دیگری در رسید و آگاهشان کرد که ایرانیان شهر ار گرفتند و کرزوس را گرفاتر کردند.

اسپارتیان بسیار دژم و اندوهگین شدند و از فرستادن سپاه خود به لودیه چشم پوشیدند

داستان چنان بود که کورش پس از دریافتن استواری شهر و ارگ و باروی آن سوارانی چند را بفرمود تا در میان سپاه آواز دادند که هر کس پیش از همه از باروی  ساردیس بالا رود پاداش گرانی خواهد یافت

چهارده روز از شهر بندان پایتخت کرزوس رفته بود که سربازی پارسی از قبیله مرد ها دید که کلاه یکی از پاسبانان ارگ به دامن کوه افتاده و پاسبان را پائیدن گرفت و چون وی از راه باریکی پائین امد و کلاه خویش را برگرفت آن جنگاور پارسی نیز راه رفتن به ارگ را بدانست و در پیشاپیش دیگر سربازان از آن بالا رفت و مایه گشودن شهر گشت و پارسیان نیز پس از وی ارگ و شهر را گشودند و کرزوس و گنجینه های وی را به چنگ اوردند .کورش به پاداش این کوشش ها آنان را رها کرد تا بهره ای از گنج های ساردیس را در میان خود بخش کنند

محاصره و گشودن سارد اندکی پس از جنگ پتریا یعنی در زمستان ۵۴۷ رخ داد چنان که خواهیم دید  اندکی پس از جنگ پتریا ساردیس به دست ایرانیان فتح شد و کرزوس پس ار چهارده سال پادشاهی گرفتار آمد وی بالا فاصله پس از مرگ آلیاتس به تخت نشسته بود و در آن موقع ۳۵ سال داشت. از طرف دیگر میدانیم جنگ لیدیه و کورش پس از فتح ماد شروع شد بنابراین کرزوس پس از چهارده سال فرمانروایی یعنی در ۵۴۷ با سقوط سارد از پادشاهی برکنار شده است

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *