تولد و کودکی کورش هخامنشی

تولد و کودکی کورش هخامنشی

اصالت گفته های هردوتوس

اکنون که عیب روایت هرودتوس را همه گفتیم ، هنرش…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

بررسی روایت هرودتوس

در داستانی که هردوتوس دربارهآغاز کار کورش آورده است افسانه…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

شورش کورش

کورش در پارس بالا گرفت و به مردی رسید و…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

مجازات کردن ایشتوویگو ، هارپاگوس را

تا پسر هارپاگوس به درگاه رسید به فرمان خسرو ماد…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

کودکی کورش

دختر زاده  ایشتوویگو در دهکده ای کوچک ، دور از…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

زایش کورش

زایش و خردسالی کورش به چند گونه روایت شده است…

بیشتر بخوانید »