حمله به شرق توسط کورش

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نبرد بزرگ و کشته شدن کورش

کورش چون به تومیرس پیام فرستاد که از رود عقب…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

بررسی روایت هرودتوس

در روایت هرودتوس کورش سرداری آزمند و خونخوار نشان داده…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

روایت بروسوس در مورد آخر کار کورش

بروسوس روایت میکند که کورش با مردم داهه جنگید و…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

آخر کار کورش

از انچه آوردیم بر می آید که همه بجر گزفن…

بیشتر بخوانید »