باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

عضد را پسر سخت رنجور بود

عضد را پسر سخت رنجور بود شکیب از نهاد پدر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی گفت با صوفیی در صفا

یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چه گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

غلامی به مصر اندرم بنده بود

غلامی به مصر اندرم بنده بود که چشم از حیا…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

فریدون وزیری پسندیده داشت

فریدون وزیری پسندیده داشت که روشن دل و دوربین دیده…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که در بزم ترکان مست

شنیدم که در بزم ترکان مست مریدی دف و چنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی هنرمند و فرزانه بود

جوانی هنرمند و فرزانه بود که در وعظ چالاک و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ پراکنده نعلین و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چنین گفت پیری پسندیده دوش

چنین گفت پیری پسندیده دوش خوش آید سخنهای پیران به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی ز ناسازگاری جفت

جوانی ز ناسازگاری جفت بر پیر مردی بنالید و گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی پیش داود طائی نشست

یکی پیش داود طائی نشست که دیدم فلان صوفی افتاده…

بیشتر بخوانید »