باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که در بزم ترکان مست

شنیدم که در بزم ترکان مست مریدی دف و چنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی هنرمند و فرزانه بود

جوانی هنرمند و فرزانه بود که در وعظ چالاک و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ پراکنده نعلین و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چنین گفت پیری پسندیده دوش

چنین گفت پیری پسندیده دوش خوش آید سخنهای پیران به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی ز ناسازگاری جفت

جوانی ز ناسازگاری جفت بر پیر مردی بنالید و گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی پیش داود طائی نشست

یکی پیش داود طائی نشست که دیدم فلان صوفی افتاده…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی نه در اسب…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

زبان کرد شخصی به غیبت دراز

زبان کرد شخصی به غیبت دراز بدو گفت داننده ای…

بیشتر بخوانید »