سعدی

شیخ اجل سعدی

باب چهارم در فوايد خاموشى

حکایت دشمن آن به که نیکی نبیند

یکی را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت…

بیشتر بخوانید »
باب پنجم در عشق و جوانى

حکایت ما تقول فی المرد

یکی را پرسیدند از مستعربان بغداد ، ما تقول فی…

بیشتر بخوانید »
باب ششم در ناتوانى و پيرى

حکایت تا توانم دلت به دست آرم

پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در تاءثير تربيت

حکایت هندوی

هندوی نفط اندازی همی آموخت . حکیمی گفت : تو…

بیشتر بخوانید »