خطاط

خطاط

زندگی نامه حافظ کمال الدین

حافظ کمال الدین حسین واحد العین از دارالسلطن هرات بود…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه مجدالدین ابراهیم

خواجه مجدالدین از دارالملک شیراز است خیلی جامع کمالات و…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه عتیق منشی

خواجه عتیق از خطه طیبه اردوباد است بسیار پخته و…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه امینی تبریزی

سلیمان فرزند ملا جواد در سال ۱۳۰۱ در ده خاکی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه بهار شروانی

میرزا نصر الله معروف به بهار شروانی یکی از گویندگان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه همگر شیرازی

خواجه مجد الدین یکی از بزرگترین شاعران و سخن شناسان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه نیر تبریزی

محمد تقی حجه الاسلام فرزند ملا محمد ممقانی از شعرا…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا محمد امین

مولانا محمد امین در سلک خوش نویسان زمان منتظم است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا میر علی

مولانا میر علی از سادات عظام حسینی دارالسلطنه هرات است.…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا نعمت الله

مولانا نعمت الله از مقری زاده های مشهد مقدس است.…

بیشتر بخوانید »