خطاط

خطاط

زندگی نامه خواجه عبدالحی

خواجه عبدالحی از دارالمومنین استر آباد است دو روش خط…

بیشتر بخوانید »
خطاط

مسرور اصفهانی

حسین سخنیار فرزند حاج محمد جواد کوپاوی به سال ۱۲۶۹…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا سلطان علی مشهدی

اما کسی که گوی رجحان از میان خوشنویسان ربوده قبله…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مظفر علی

مولانا مظفر علی خواهر زاده مولانا رستم علی است که…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا شاه محمود

مولانا شاه محمود مشهور به زرین قلم خواهر زاد مولانا…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا حسن علی

مولانا حسنعلی وی از خوشنویسان مقرر شده بود و خوش…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا ادهم

مولانا ادهم از یزد بوده و به ادهم کور مشهور…

بیشتر بخوانید »