قرن یازدهم هجری – 970 الی 1067 شمسی

خطاط

زندگی نامه خواجه عتیق منشی

خواجه عتیق از خطه طیبه اردوباد است بسیار پخته و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی معروف به شیخ بهائی

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی معروف به شیخ بهائی در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا عبد القادر عظیم آبادی هندوستانی متخلص به بیدل

میرزا عبد القادر عظیم آبادی هندوستانی متخلص به بیدل از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا محمّدعلی متخلّص به صائب تبریزی

میرزا محمّدعلی متخلّص به صائب تبریزی و معروف به میرزا…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی

ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی ، مشهور ب طالبای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شرقی قزوینی

میرزا ملک از گویندگان خوش طبع و شیرین بیان دوره…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ناطق اصفهانی

محمد صادق از شعرای چیره دست اصفهان این شاعر جادو…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نظیری نیشابوری

محمد حسین از اعیان زادگان نیشابور بود که به تجارت…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نقی کمره ای

علی نقی معروف به شیخ علینقی کمره ای فرزند ابو…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه واعظ قزوینی

محمد ملقب به رفیع الدین معروف به واعظ قزوینی فرزند…

بیشتر بخوانید »