قرن هفتم هجری 582 الی 679 شمسی

شعرا

زندگی نامه شیخ محمود شبستری

شیخ محمود شبستری از عارفان و شاعران برجسته اواخر قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن امیر خسرو دهلوی

ابوالحسن امیر خسرو دهلوی شاعر و عارف نامدار پارسی زبان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رکن‌ الدین اوحدی مراغه ای

رکن‌الدین اوحدی مراغه ای در دوم فروردین ماه ۶۵۴ – ۱۵…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگ مهر بن عبدالغفارهمدانی ملقب به فخرالدین عراقی

شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار همدانی، یا فخرالّدین…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه جلال‌الدین محمد بلخی ملقب به مولانا

جلال‌الدین محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سیف فرغانی

مولانا سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی ازشاعران استاد قرن هفتم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شهاب الدین سهروردی

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی، ملقب به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سعدی

سعدی در شیراز مرکز فارس در حوالی سال  ۵۶۳ دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نزاری قهستانی

نزاری ملقب به سعدالدین معروف به حکیم نزاری قهستانی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کمال اصفهانی

اسماعیل ملقب به کمال الدین فرزند محمد جمال الدین اصفهانی…

بیشتر بخوانید »