قرن دوازده هجری – 1067 الی 1164 شمسی

شعرا

زندگی نامه هدایت طبرستانی

رضا قلی خان معروف به لله باشی فرزند محمد هادی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همای شیرازی

رضا قلی خان از سخنوران برجسته دوره قاجاریه است .…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صهبای قمی

آقا محمد تقی فرزند ملا ید الله از شاعران خوش…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجه ابوطالب بلغانی

خواجه ابوطالب بلغانی در سال ۱۱۱۶ – ۱۱۵۰ هجری –…

بیشتر بخوانید »