نویسندگان

شعرا

زندگی نامه منصور اوجی

منصور اوجی در سال ۱۳۱۶ در شیراز دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
روزنامه نگار

زندگی نامه عباس یمینی شریف

عباس یمینی شریف در سال ۱۲۹۸ در تهران دیده به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه علی باباچاهی

علی باباچاهی متولد سال ۱۳۲۱ بوشهر ( کنگان ) است.…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فرخ تمیمی

فرخ تمیمی در سال ۱۳۱۲ در نیشابوذ دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میمنت میر صادقی ملقب به ذوالقدر

میمنت میر صادقی ملقب به ذوالقدر  در سال ۱۳۱۶ در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد حقوقی

محمد حقوقی  در سال ۱۳۱۶ در اصفهان دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کاظم سادات اشکوری

کاظم سادات اشکوری در سال ۱۳۱۷ در اشکور بالا از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سلمان هراتی

سلمان هراتی در سال ۱۳۳۸ در روستای مرزدشت تنکابن مازندران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه احمد رضا احمدی

احمد رضا احمدی در سال ۱۳۱۹ در کرمان دیده به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رضا براهنی

رضا براهنی در سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در تبریز به دنیا…

بیشتر بخوانید »