بهرام بهرام

پادشاهى بهرام بهرام نوزده سال بود

چو بهرام در سوک بهرامشاه

چهل روز ننهاد بر سر کلاه‏

برفتند گردان بسیار هوش

پر از درد با ناله و با خروش‏

نشستند با او بسوک و بدرد

دو رخ زرد و لبها شده لاژورد

و ز ان پس بشد موبد پاک راى

که گیرد مگر شاه بر گاه جاى‏

بیک هفته با او بکوشید سخت

همى بود تا بر نشست او بتخت‏

چو بنشست بهرام بر تخت داد

برسم کیان تاج بر سر نهاد

نخست آفرین کرد بر کردگار

فروزنده گردش روزگار

فزاینده دانش و راستى

گزاینده کژّى و کاستى‏

چو بهرام در سوک بهرامشاه

چهل روز ننهاد بر سر کلاه‏

برفتند گردان بسیار هوش

پر از درد با ناله و با خروش‏

نشستند با او بسوک و بدرد

دو رخ زرد و لبها شده لاژورد

و ز ان پس بشد موبد پاک راى

که گیرد مگر شاه بر گاه جاى‏

بیک هفته با او بکوشید سخت

همى بود تا بر نشست او بتخت‏

چو بنشست بهرام بر تخت داد

برسم کیان تاج بر سر نهاد

نخست آفرین کرد بر کردگار

فروزنده گردش روزگار

فزاینده دانش و راستى

گزاینده کژّى و کاستى‏

خداوند کیوان و گردان سپهر

ز بنده نخواهد بجز داد و مهر

ازان پس چنین گفت کاى بخردان

جهان دیده و پاک دل موبدان‏

شما هرک دارید دانش بزرگ

مباشید با شهریاران سترگ‏

بفرهنگ یازد کسى کش خرد

بود روشن و مردمى پرورد

سر مردمى بردبارى بود

چو تندى کند تن بخوارى بود

هر انکس که گشت ایمن او شاد شد

غم و رنج با ایمنى باد شد

توانگرتر آن کو دلى راد داشت

درم گرد کردن بدل باد داشت‏

اگر نیستت چیز لختى بورز

که بى‏چیز کس را ندارند ارز

مروّت نیابد کرا چیز نیست

همان جاه نزد کسش نیز نیست‏

چو خشنود باشى تن آسان شوى

وگر آز ورزى هراسان شوى‏

نه کوشیدنى کان برآرد برنج

روان را به پیچاند از آز گنج‏

ز کار زمانه میانه گزین

چو خواهى که یابى بداد آفرین‏

چو خشنود دارى جهان را بداد

توانگر بمانى و از داد شاد

همه ایمنى باید و راستى

نباید بداد اندرون کاستى‏

چو شادى بکاهى بکاهد روان

خرد گردد اندر میان ناتوان‏

چو شد پادشاهیش بر سال بیست

یکى کم برو زندگانى گریست‏

شد آن تا جور شاه با خاک جفت

ز خرّم جهان دخمه بودش نهفت‏

جهان را چنین است آیین و ساز

ندارد بمرگ از کسى چنگ باز

پسر بود او را یکى شاد کام

که بهرام بهرامیان داشت نام‏

بیامد نشست از بر تخت شاد

کلاه کیانى بسر بر نهاد

کنون کار بهرام بهرامیان

بگویم تو بشنو بجان و روان‏

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *