ضحاک

درمان کردن ضحاک

چنان بد که هر شب دو مرد جوان

چه کهتر چه از تخمه پهلوان‏

خورشگر ببردى بایوان شاه

همى ساختى راه درمان شاه‏

بکشتى و مغزش بپرداختى

مران اژدها را خورش ساختى‏

دو پاکیزه از گوهر پادشا

دو مرد گرانمایه و پارسا

یکى نام ارمایل پاک دین

دگر نام گرمایل پیش بین‏

چنان بد که بودند روزى بهم

سخن رفت هر گونه از بیش و کم‏

ز بیدادگر شاه و ز لشکرش

و زان رسمهاى بد اندر خورش‏

چنان بد که هر شب دو مرد جوان

چه کهتر چه از تخمه پهلوان‏

خورشگر ببردى بایوان شاه

همى ساختى راه درمان شاه‏

بکشتى و مغزش بپرداختى

مران اژدها را خورش ساختى‏

دو پاکیزه از گوهر پادشا

دو مرد گرانمایه و پارسا

یکى نام ارمایل پاک دین

دگر نام گرمایل پیش بین‏

چنان بد که بودند روزى بهم

سخن رفت هر گونه از بیش و کم‏

ز بیدادگر شاه و ز لشکرش

و زان رسمهاى بد اندر خورش‏

یکى گفت ما را بخوالیگرى

بباید بر شاه رفت آورى‏

و زان پس یکى چاره ساختن

ز هر گونه اندیشه انداختن‏

مگر زین دو تن را که ریزند خون

یکى را توان آوریدن برون‏

برفتند و خوالیگرى ساختند

خورشها و اندازه بشناختند

خورش خانه پادشاه جهان

گرفت آن دو بیدار دل در نهان‏

چو آمد بهنگام خون ریختن

بشیرین روان اندر آویختن‏

ازان روز بانان مردم کشان

گرفته دو مرد جوان را کشان‏

زنان پیش خوالیگران تاختند

ز بالا بروى اندر انداختند

پر از درد خوالیگران را جگر

پر از خون دو دیده پر از کینه سر

همى بنگرید این بدان آن بدین

ز کردار بیداد شاه زمین‏

از آن دو یکى را بپرداختند

جزین چاره نیز نشناختند

برون کرد مغز سر گوسفند

بیامیخت با مغز آن ارجمند

یکى را بجان داد زنهار و گفت

نگر تا بیارى سر اندر نهفت‏

نگر تا نباشى بآباد شهر

ترا از جهان دشت و کوهست بهر

بجاى سرش زان سرى بى‏بها

خورش ساختند از پى‏ء اژدها

ازین گونه هر ماهیان سى جوان

از یشان همى یافتندى روان‏

چو گرد آمدى مرد از یشان دویست

بران سان که نشناختندى که کیست‏

خورشگر بدیشان بزى چند و میش

سپردى و صحرا نهادند پیش‏

کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد

که ز آباد ناید بدل برش یاد

پس آیین ضحاک وارونه خوى

چنان بد که چون مى بدش آرزوى

ز مردان جنگى یکى خواستى

بکشتى چو با دیو برخاستى

کجا نامور دخترى خوبروى

بپرده درون بود بى‏گفت‏گوى

پرستنده کردیش بر پیش خویش

نه بر رسم دین و نه بر رسم کیش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن