شهریار

گزیده اشعار شهریار

بیاد مرحوم میرزاده عشقی

عشقی که درد عشق وطن بود درد او او بود…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ساز صبا

بزن که سوز دل من به ساز میگوئی ز ساز…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

آشیان عنقا

زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیا باشد که…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

خدا حافظ

به تودیع توجان میخواهد از تن شد جدا حافظ به…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

حراج عشق

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

عیدی عشاق

صبا به شوق در ایوان شهریار آمد که خیز و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سیه چشمان شیرازی

دل و جانیکه دربردم من از ترکان قفقازی به شوخی…

بیشتر بخوانید »