شهریار

گزیده اشعار شهریار

گل پشت و رو ندارد

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ماه سفرکرده

ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی نه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

یوسف گم گشته

یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان تا…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

حالا چرا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

بخفت خفته و دولت بیدار

ماهم آمد به در خانه و در خانه نبودم خانه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غنای غم

از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

مناجات

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که…

بیشتر بخوانید »