گزیده اشعار شهریار

گزیده اشعار شهریار

یاران دغل

گر من از عشق غزالی غزلی ساخته ام شیوه تازه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

مزد شبانی

خوشست پیری اگر مانده بود جان جوانی ولی ز بخت…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غزاله صبا

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا که این…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

باده وحدت

سر برآرید حریفان که سبوئی بزنیم خواب را رخت بپیچیم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غوغا میکنی

ای غنچه خندان چرا خون در دل ما میکنی خاری…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ستاره صبح

چو آفتاب به شمشیر شعله برخیزد سپاه شب به هزیمت…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

بازار شوق

یاد آن که جز به روی منش دیده وانبود وان…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

داغ لاله

بیداد رفت لاله بر باد رفته را یا رب خزان…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

کنج ملال

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن گر گذاردمان فلک…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

زکوه زندگی

شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست…

بیشتر بخوانید »