آواز آفتاب

آواز آفتاب

طنین

به روی شط وحشت برگی لرزانم، ریشه ات را بیاویز.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

بی تار و پود

در بیداری لحظه ها پیکرم کنار نهر خروشان لغزید. مرغی…

بیشتر بخوانید »