حافظ

گزیده اشعار شهریار

خدا حافظ

به تودیع توجان میخواهد از تن شد جدا حافظ به…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

بارگاه حافظ

شبها به کنج خلوتم آواز می دهند کای خفته گنج…

بیشتر بخوانید »